Andics Éva

Front office manager

2004-ben végzett a Soproni Egyetemen. 2015 óta dolgozik a Lajos Ügyvédi Irodánál front office menedzserként, aminek keretében fő feladatai közé tartozik az iroda mindennapi adminisztratív ügyeinek ellátása, az elektronikus jogi eljárások teljes ügyintézése (bírósági beadványok, cégmódosítás, fizetési meghagyás, jogügyletek biztonsága stb.). Olasz és angol nyelven beszél.